A zarándok szíve

cikk, szerző: svg

vdsy

 Magyarország  Határon túl
 Zirc-Bakonybél  Kőszeg-Máriacell
   
   
   
   
   
   
   
   

A Nyugat- dunántúli  régió önkéntesek Találkozóján részt vettem 2017 július 28.-án Celldömölkön a Kemenesaljai Művelődési Központban. Hálával gondolok Szabó Tamás buzdító, lelkesítő szavaira,

Székely János püspök atya csodás elmélkedésére a zarándoklásról, Makay Viktória aki a versenyzés világából érkezett, tanúságot tett 30 napos futásának Máriazell és Csíksomlyó táv.1300 km minden rezdüléséről, szépségeiről és keserveiről. Vele együtt könnyeztünk. Sok értékes hozzászólást hallhattunk, mely segítheti, előbbre viheti a Mária -út ügyét! A jövő tervezés is reményt keltő volt. Vissza hozni az ősi búcsújáróhelyek szívét-lelkét, hangulatát úgy, hogy a környező falvakból keresztaljával induljunk el, gyalog, vállalva az út nehézségeit, de a közös együttlétben igyekezvén Máriához, Drága Szűzanyánkhoz bár az út porától belepve, de szívünk a nehézségektől megtisztulva,ragyogó , örömteli szívvel érkezzünk a Kegyhelyre, jelen esetben a Celldömölki Nagyboldogasszony Kegytemplomba. Vagy tovább gondolva, Vasvár Kegyhelyére a búcsúi napokon, majd Sümeg Kegyhelyére .Keszthelyre, Győrbe, 

 

Székely János püspök atya  a zarándoklásról:” a zarándoklás,szent cselekmény! Nem szentség, de szent cselekmény”

Igen tovább gondolja a lelkem…...Jézustól induljunk, a templomból, ha lehet papi áldással, imával , énekszóval, Rózsafüzér imával. Aki velünk tart rá fog hangolódni akkor is erre a ritmusra, ha nem hívőként tart velünk. Meg fogja érinteni a természet szépsége, a lelassult , hajsza nélküli úton levés.

A csend , majd az ének és a lelki vezetés. Isten csendben munkálkodik. Formál útközben.

Elöl megy a Kereszt, mert a világnak tudtul adjuk, hogy a zarándok szíve: Jézus. Róla teszünk tanúságot, néma lépteinkkel éppúgy, mint éneklő szívünkkel. Virággal gazdagon díszítve vigyük, hiszen akit szeretünk azt elhalmozzuk szeretetünk jeleivel virággal is. Jézus velünk jön, velünk tart, hiszen megígérte :”Én veletek vagyok a világ végezetéig..”

 

A zarándoklat ideje alatt megállunk minden útszéli Keresztnél felajánlva zarándoklásunkat, talán magunkért talán másokért, betegekért, haldoklókért, édes magyar Hazánkért!Felemeljük szívünket Istenhez. Betérünk az útba eső templomokba. Hálás szívvel köszöntjük az Urat,Ha Szentmisére igyekszünk lehetőségeinkhez mérten öltöztessük szívünket-lelkünket  ünneplőbe

Isten Házába ne strandpapucsba, és kombinépántos strandruhába érkezzünk! Sokfelé zarándokolok. Látom a régi embereket érkezni az út porától szürkén, izzadtan, de a Szentmisére kimosakodva, ragyogó lélekkel, a poggyászába tett hófehér ingben és fekete nadrágban érkezik, tiszta lélekkel, hiszen gyón, majd áldozáshoz járul .Búcsút nyer! Felajánlásokat tesz, hozta szívében otthon maradt szeretteit, betegeit, barátait, talán ellenségeit .Értük is imádkozik!

 

Ünnepi lélekkel lépünk az Úr elé aki várt ránk, szüntelenül hívogat, kopogtat szívünk ajtaján, szeretne belépni hozzánk, velünk lakni, velünk haladni, vállát adni terheinkhez, simító kezét könnyeinkhez. Mivel gyakran kirándulok is, látom a turista úgy lép be Isten házába , ahogy a hegyet mászta. Nem éli át tudatosan e megtisztulási folyamatot és hallottam ,mikor azt mondogatták, a ruha nem számít. Abban az értelemben biztosan nem, hiszen Jézus a szívünket vizsgálja, de én mégis vallom, hogy kivül- belül megtisztulva, emelkedett lélekkel belépve Isten Házába a Kegyelmekre is  sokkal fogékonyabbak leszünk.

 Megéltem, a ruha  mégis csak teszi az embert.....töprengek...

Elnézem a néptáncosokat, A gyönyörű libbenő szoknyák, a varkocsokba rendezett hajzuhatag, bár nadrágban kényelmesebb az élet , a szoknyában , mely perdül, -fordul a lélek is perdül fordul.

A nő szoknyában érzi és láttatja meg igazi Istentől megálmodott valóját.

A szépség- tisztaság- báj- gyöngédség- szelídség. Isten elgondolása az örök nőről. S a férfi, igen van tartása, csizma és kalap. Tud a sarkára állni, és ura és parancsolója a családnak–jó értelemben. Kormányozza , vezeti a családot, a család hajóját, e zavaros, vad, és viharos világ vizein. Ő a Rend földi őre, míg az asszony a gyöngédség, a szelídség, az irgalom megtestesítője.

                                                 ÖRÖK TÖRVÉNY ! ÖRÖK MINTA!

 

A lélek fölemelését segítheti az ünneplő ruha is„A templomba, zarándoklatra nem „lazázni” megyünk. Arra ott vannak a strandok, a koncertek, a fesztiválok.

A templom és a zarándoklat ----találkozás.

Találkozás Istennel, találkozás önmagammal és találkozás embertársaimmal.

Az Úr vár rám Örül nekem. Ő nem a legújabb strand rucimra figyel és nem a kigyúrt izmokra.

Ő a szívemre kíváncsi, a szándékaimra, a cselekedeteimre. Itt vagyok-e valójában, figyelek-e,érzem- e a jelenlétét., hallom-e csendes , szelíd hívó szavát. Lassítok-e a hajszán, viselem-e  csendet és nem menekülök belőle. Odateszem-e lába elé a szívemet, a fejemet a benne lévő kusza gondolatokkal,

a terheimet, a nyűgjeimet?

Ha igen----- más emberként lépek ki majd az Úr házából, mint amikor érkeztem.

 

 

A ZARÁNDOKLATON  velünk együtt lépdelő Jézus csendben munkálkodik bennünk.

Átformálja egész lényünket. Alig ismerünk magunkra, alig ismernek ránk. A cserfes, pörgős én

elcsöndesedik és meghökken maga is, amikor rácsodálkozik „kincses igazi énjére”.Öröm tölti be a szívét,béke és megnyugvás. A hólyagos láb és fájó izmok ellenére repül a lélek. Lassacskán átragyog rajtunk Isten Fénye, mosolya.

Figyelni kezdünk a bennünk zajló folyamatra,és így a kitágult, felszabadult lélek már észreveszi a másikat . Nemcsak önmaga körül forog. Megtapasztalja a „mi”élményét. Az összetartozást, a segítőkészséget,el tudja fogadni a feléje nyújtott kezet é mozdul az ő  keze is a másik felé.

Mint, ahogy egy bimbó rejti a virág csodáját, a lelkünk is kifeslik ebből a bezárt bimbó állapotból és tejes virágpompájában áll előttünk a megtisztult, átformált lélek.

 

Hazatérve az otthon maradottak is ámulva figyelik e csodás átalakulást, újjászületést.

 A hernyóból – a csodaszép pillangóvá válást. Kindellmann Győző csodaszép meséjében olvastam.”Mégis szeret !”

rebegi a hernyóból átalakult pillangó szárnyiban gyönyörködvén. Igen, szeret! MÉGIS  szeret!

Mindig szeret! Ő mindig szeret! A Teremtő mindig szeret Ő, aki életre hívott és azóta is éltet!A zarándoklás, a Mária-út i úton levés erre a nagy csodára ébreszt rá!!

Induljunk  hát együtt az Úrral, egymással az Úrhoz, és egymás felé is.

Találkozzunk: 2017 augusztus 26.-án az 1 Úton Zarándoklaton.

Ha most videót küldenék, hallanátok , hogy boldogan énekelem.”
 
 Az Úr vezessen végig az úton, ha szerteszét sodor is a sors,

   mert ha Őbenne bízva bízunk, nagy örömmel majd találkozunk.

   És míg újra látjuk egymást, Isten a kezében tartson meg,

    És míg újra látjuk egymást Isten a kezében tartson meg!” Ha találkozunk megtanítom Nektek is e dalt, lehetne az 1 úton lévők HIMNUSZA.

 

VAN EGY MÁSIK  DALOM IS : A KIS FALUNK 780 ÉVES MÁRIA SZOBROCSKÁJÁNAK HÁTLAPJÁN : IMA A HAZÁÉRT...... EZT IS MEGTANULJUK MAJD JÓ???

 

                                Isten áldjon meg minden úton lévőt!!       

 balaton_card.jpg