Székely János püspök atya imádsága

cikk, 2020.03.16. 07:15, szerző: sodi

székely

Szeretettel osztjuk meg Székely János püspök atya imádságát az Eucharisztiáról.

Mennyei Atyánk, Élet és Szeretet Forrása!

Belőled származik a gyönyörű, hatalmas világmindenség,
Te alkottad az embert, Te álmodtál meg és hívtál életre minket.
A Te Életed, a Te Szereteted bővizű folyója áradt ki Szent Fiad Keresztjéből,
az Ő megnyílt oldalából, az Ő halálából és Feltámadásából.
Ez a Forrás van jelen és táplál minket az Eucharisztiában.
Hálát adunk ezért a megtisztító és életadó Forrásért!
Hálát adunk azért, hogy ismerhetjük az utat Hozzád,
az Élő Víz Forrásához, hogy meríthetünk a kegyelem vizéből nap mint nap.
Hálát adunk azokért, akik elvezettek minket a Te Forrásodhoz:
szüleinkért, nagyszüleinkért, atyákért, hitoktatókért, szerzetesekért, hiteles keresztény testvéreinkért.
Add, hogy mindig meríthessünk Belőled, az Élet Forrásából,
innen táplálkozzanak családjaink,
amikor estéről estére odagyűlnek Köréd, és az imádságban kitárják feléd a szívüket.
Add, hogy Európa visszataláljon Hozzád, az éltető Forráshoz.
Felismerje, hogy ebből a Forrásból született,
ez tette termékennyé és életerőssé, széppé a kultúránkat,
és addig maradhatunk meg, amíg meríteni tudunk Belőle.
Áldd meg magyar népünket!
Add, hogy átjárja a Te éltető Forrásod ereje családjainkat, fiataljainkat, idősebb testvéreink szívét,
átjárja iskoláinkat, kultúránkat, gondolkodásmódunkat, vezetőink lelkét,
gazdasági életünket, mindennapjainkat.

Tégy minket újra Mária Országává,
olyan országgá, amely Szent Fiad Forrásából él, Amen.