Török András tanúságtétele

cikk, szerző: svg

Tisztelt 1Úton-segítők, kedves Zarándoktársaim!   
                        
             Az elmúlt szombaton, 2016. augusztus 27-én immár szülőföldünkön is megvalósult az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap. Tudvalévő, hogy a résztvevők zarándoklata 3 felvidéki szakaszon: Udvard – Kürt-Cigléd, Szőgyén – Kürt-Cigléd és Ipolyság – Palást között valósult meg. Az egyes távokat, gyalogosan, 70-en tették meg, mások autókkal illetve buszokkal érkeztek, így a zarándoklatok záró-szentmiséin, a ciglédi kegyhelyen illetve a palásti Babba Kápolnában, összesen, több mint 250 zarándok vett részt. 
 
         Hiszem, hogy az idei 1Úton Nemzetközi Zarándoknap is lelki felüdülésül szolgált minden résztvevő számára. Abban is hiszek, hogy a zarándoknapi felajánlás - a gyemekvállalásért - Istennek tetsző gondolat, és ez a megszólítás, az arra hivatott emberek szívében is, az elkövetkező időben visszhangra talál. 
 
Kedves Barátaim, az Udvard - Kürt-Cigléd - Szőgyén szakasz felvidéki 1Úton koordinátoraként nem csupán a zarándoknapért vagyok hálás az Istennek, de mindazért az emberi helytállásért, fizikai és lelki vonatkozású segítségért is, amelyet Önöktől – Tőletek kaptunk a szervezés illetve megvalósítás folyamán.
 
Köszönöm Csémi Szilárdnak, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnökének és Bodzás Gergő barátomnak a zarándoklatot meghirdető plakát illetve szórólap elkészítésében nyújtott segítséget. Köszönetet mondok minden lelkiatyának, akik az egyes szentmisék után közölték a hívekkel a zarándoknap gondolatát. 
 
Itt szeretném kifejezni köszönetemet Kiss Róbert Atyának, a Nagyszombati Érsekség püspöki helynökének, aki egyéb elfoglaltsága ellenére, igent mondott a meghívásra, és vállalta a ciglédi zarándokok lelki szolgálatát.
 
Egy-egy zarándoklat során igen fontos, hogy az induló településen a résztvevők áldásban részesüljenek. Köszönjük Nagy András udvardi plébános úrnak, hogy azon kívül, hogy ennek a kérésnek is eleget tett, a ciglédi kegyhelyen kivette részét a gyóntatásban és a Legszentebb Áldozat bemutatásában.
 
Maga Péter kürti plébános úr nyitott hozzáállása tette lehetővé, hogy az aránylag rövid felkészülési idő ellenére, zökkenőmentesen folyhatott le ez a lelki rendezvény. Ezért Neki is különösen hálásak vagyunk, és ezúton mondunk köszönetet.
 
Az 1Úton alapgondolatát pozitívan fogadták az indító illetve befogadó települések, azaz Udvard, Kürt és Szőgyén Csemadok Alapszervezeteinek vezető tagjai - Udvardon Salgó Tibor, Kürtön Danczi Mónika és Kovács Tamás, Szőgyénben pedig Berényi Kornélia, Hinzellér László, Elzer Zsolt és Menyhárt Zsolt - mindannyian oroszlánrészt vállaltak a szervezésben. Isten áldja meg Őket ezért a szép és segítőkész magatartásért.
 
Számomra mindig nagy öröm, ha egy-egy város illetve község életében élő közösségek működnek. Erről tettek tanúbizonyságot az 1Úton megszervezése kapcsán a szőgyéni Mária Légió tagjai Dukon Magdolna vezetésével. Kívánom, hogy a jól elvégzett munka érzése, a belső öröm és igazi béke találjon helyet a szívükben.
 
A gyalogos zarándoklat folyamán szeretetteljes fogadtatásban részesültünk a közbeeső településeken is.  Szentmiklóson egy igazi tanúságtétellel gazdagított bennünket Balogh Károly perbetei plébános atya. Majd továbbhaladva az úton, Fűrön szeretettel fogadták az érkező zarándokokat Kecskés Erzsébet, a Fűr-i Szent Imre templom sekrestyése valamint a Pócs család tagjai. Szerető vendéglátásukat a Jó Isten fizesse meg!
 
Hála Istennek, a zarándoknap folyamán kedvező időjárási viszonyok uralkodtak. A Cigléd-i kegyhelyen viszont kiválóak voltak a létünket pozitívan befolyásoló életkörülmények is, mint testi úgy lelki vonatkozásban. Mindezért Kürt község önkormányzatának illetve polgármesterének, Téglás Jánosnak, a helybeli tűzoltó-szervezet tagjainak, a Majer István cserkészcsapatnak, a Vándor énekkarnak, a sok-sok finomságot hozó, jó szívű kürti asszonyoknak valamint a fáradhatatlan és mindenre szeretettel odafigyelő Danczi Mónikának vagyunk kimondhatatlanul hálásak.
 
Végezetül, de nem utolsósorban, hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni minden jóakaratú embernek, aki akár a legcsekélyebb formában is, támogatta az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap méltó lebonyolítását.
 
Őszinte tisztelettel és barátsággal    
 
Török András, koordinátor
Közép-európai Mária Út
Via Mariae polgári társulás
 
Érsekújvár, 2016. augusztus 28-án