1Úton Nemzetközi Zarándoknap 2023.

cikk

A Mária Út teljes útvonalán, minden szakaszon egy közös célért, a fiatalokért szervez zarándoklatokat a Mária Út Egyesület  önkéntesei segítségével 2023. augusztus 12-án Nagyboldogasszony ünnepéhez kötödően.

 2023. augusztus 12-én a teljes Mária Úton nyitva áll a lehetőség, hogy útnak induljunk.
Elinduljunk egy közös célért: a fiatalokért.

Miért is tegyük ezt meg, mi értelme ennek? Talán azért, hogy ránézzünk saját magunkra. Nekünk mit jelent a fiatalság, mi hogy viszonyulunk a fiatalokhoz, fiatalsághoz attól függetlenül, hogy melyik korosztályhoz tartozunk. Valóban türelmesek vagyunk hozzájuk, valóban keresztényi mód segítjük és szeretjük őket, tényleg büszkék vagyunk rájuk, akkor is, ha nem az elképzeltek szerint élnek, meglátjuk bennük Isten teremtésének tökéletességét? Mit tudunk tenni értük? Valóban arra van szükségük? Mennyiben tudunk alkalmazkodni? Hogy állunk a saját fiatalságunkhoz? El tudjuk fogadni a másik korosztály sajátosságait?

Sok-sok kérdés merülhet fel bennünk egy igazi zarándoklat során, melyre akár ezen a napon, vagy máskor, akár egyedül vagy a zarándok társakkal együtt kereshetjük a választ. Az útra kelés, az úton levés és megérkezés öröme mindenképp a miénk lehet, nem beszélve az ima erejéről, mert az “elemzés” mellett még fontosabb a ráhagyatkozás, segítség kérés, és a hála kifejezése; a párbeszéd Istennel.

Hívjuk azokat is a zarándoknapba való becsatlakozásra, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak ténylegesen útra kelni.

Várjuk szeretettel az info@mariaut.hu email címre az imaszándékokat, melyeket továbbítani fogunk a zarándok szakaszokra, és kérünk mindenkit, hogy augusztus 12-én imádkozzuk együtt az alábbi imát a fiatalokért. Legyünk így is együtt, tegyünk így is együtt!

Mindenható Isten, minden szeretet és élet forrása!
Te magad vagy a szüntelen fiatalság,
te örök életadás és örök születés vagy,
Atya Fiú és Szentlélek örök szeretetközössége!

Hálát adunk minden fiatal testvérünkért.
Hálát adunk a bennük sarjadó, kinyíló életért,
sok tehetségükért, a gyönyörű lehetőségekért,amelyek előttük állnak.

Állj mellettük, oltalmazd és vezesd őket,
töltsd be a szívüket lelkesedéssel és tűzzel, hittel és szeretettel!

Add, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában,
add, hogy soha ne váljanak rabjává se szenvedélyeknek,
se technikai eszközöknek, se a döntésképtelenségnek,
hanem elszakítva minden láncot, amely gúzsba köthetné őket,
tudjanak szabadon szárnyalni: szeretni és adni, alkotni és építeni.

Adj nekik bátorságot az igazság felismerésére, akkor is, ha ez az igazság igényes.
Add, hogy ne csak önmagukért éljenek, hanem legyenek olyan emberré, aki által szebb lesz a világ.
Add, hogy a felnőtt nemzedék hiteles mintát adhasson a számukra,
add, hogy befogadja őket, teret adjon a kreativitásuknak.

Boldogságos Szűz Mária, anyai szereteteddel,
bölcsességeddel és szelídségeddel állj mellettük,
oltalmazd őket és vezesd őket Szent Fiadhoz, Amen.

Augusztus 12-én sok-sok helyszínen, több féle jár módon zajlik majd az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap. A szakaszokról részletes információk az alábbi honlapon, és a Mária Út Facebook oldalán találhatóak.
futó