1 Úton koordinátori feladatok

cikk, 2018.06.04. 14:07, szerző: sodi

Röviden összefoglaljuk milyen feladatok várnak arra, aki vállalja az 1 Úton zarándoknap szervezésével járó szolgálatot.

 A Zarándoknap előkészítésének helyi feladatai.

A Zarándoknap célja, hogy összehozza a településen élőket, a családokat és a szomszédos települések lakóit egy közös célért. Ez csak akkor képzelhető el, ha helyben új kultúrát és új hagyományt indítunk el, az 1Úton Zarándoknapok kultúráját és hagyományát. 

Fő feladatokat:

 • A helyi érdekeltek megtalálása, adatbázis építés

A helyi munkatársaknak közösen át kell gondolniuk a helyi társadalom szerkezetét és meg kell találni a csomópontjait, a civil szervezeteket, a hangadó és véleményformáló személyeket, a meghatározó intézményeket és azok vezetőit, vállalkozókat, a helyi hírforrásokat.

 • Kell készíteniük egy részletes adatbázist, névvel, címmel, e-maillel, telefonnal, s kell egy helyi levelező lista, amin heti tájékoztatást nyújtunk. A teljesség igénye nélkül példákat adunk a helyi érdekeltek lehetséges körére: általános és középiskolák, kollégiumok, turista szervezetek, környezetvédő és lokálpatrióta szervezetek, cserkészek, a falusi vendéglátás szereplői, éttermek, gyógyszertárak, orvosi rendelők, boltok, gyógy-intézmények, kocsmák tulajdonosai és személyzete, panziók, szállodák vezetői és személyzete, kulturális egyesületek, helyi hagyományőrző szervezetek, helyi zene és énekkarok, horgász, vadász egyesületek, minden helyi vállalkozó, gazdálkodó és önálló egzisztencia, egészségvédő és sport szervezetek, stb. 

A helyi érdekeltek tájékoztatása
Célszerű egy helyi facebook oldalt indítani. A helyi érdekelteket egyenként, személyre szólóan tájékoztatni kell: meg kell látogatni, fel kell hívni, levelet írni, e-mailt küldeni s szóba kell hozni az 1Úton Zarándoknapot, akár alkalmas, akár alkalmatlan. A tájékoztatás ennek a fázisnak a célja. A központilag elkészült szórólap a tájékoztató anyag segíti az információt. A honlapon külön levélminta is található a tájékoztatáshoz.

 • Térségi és regionális érdekeltek, testvértelepülések
  Szükséges a megyék, a kormányhivatalok, a TDM szervezetek, a járások megkeresése és tájékoztatása. Ennek nem csak a hivatalos ügyintézés a célja, hanem a megnyerés: az adott szervezetek képviselőinek, vagy egész gárdájának meghívása. Szükséges a testvértelepülések értesítése és meghívása. 
 • Helyi program szervezés a Zarándoknapra
  Célszerű egy Zarándoknapi Falunapot, Városnapot, rendezvényt összerakni. Ehhez fel kell vonultatni a helyi és térségi érdekeltségeket és sajátosságokat a gasztronómiában, a kézművességben, a kulturális programokban, versenyekben és a sport rendezvényekben. Lehet szervezni futóversenyt az úton, kerékpáros versenyt, kiállítás megnyitót, zenei eseményt, főző vagy pecás versenyt, vagy bármit, ami a helyre jellemző, illetve a környék sajátja. 
 • A helyi nyilvánosságban állandó jelenlét
  A helyi nyilvánosság több, mint a helyi lap, vagy helyi honlap. Ezekben minnél több számban,  megjelenésben jelen kell lenni. Pl. híradás, hogy már hányan jelentkeztek, jelentkezőktől magyarázat (tanúságtétel). Hogy miért jelentkeztek: a zarándoknap programja és változásai, interjúk és buzdítások helyi közösségtől, az aktuális tervek és azok állása, stb. 
 • Helyi regisztráció

 

A helyi szervezők képzése
A helyi szervező munkacsoportot közös felkészítőre hívjuk:
• célszerű részt venni egy lelki alapozó képzésen, a cursillón (lásd www.cursillo.hu)
• célszerű részt venni regionális munkatársi megbeszéléseken és konzultációs napokon
• ha lesz a zarándok kísérő képzés, arra minden helyi szervezőt hívunk

2. A szakaszvezetők feladatai
Külön részletezzük a konkrét zarándoknap, a zarándoklás előkészítésének és vezetésének feladatait.
Ez a munka hat fázisból áll:
1./ zarándokút előkészítéséből,
2./ a zarándok- kísérők felkészítéséből,
3./ a zarándokok felkészítéséből,
4./ a konkrét zarándoknap végrehajtásából,
5./ a zarándoknap dokumentálásából, adminisztrációjából, értékeléséből, végül a következő zarándoknap felelőseinek megbízásából.

A Zarándoknap szervezőinek felelősségi körei
Minden alábbi feladat ellátása szükséges. A szakaszvezető vonhat be maga mellé embereket. Fontos, hogy a szakaszvezető felügyeletével valaki magára vállalja és elvégezze helyben, a helyi közösségi tagjai közül ezeket a feladatokat:
■Útvonal bejárás és véglegezés (GPS, térkép)
■Útvonal jelzések véglegezése
■Az útvonal, a fontos helyek leírása
■A menetidő terv elkészítése
■A pihenő és táplálkozó helyek, a rekreációs helyek kijelölése
■A vízvételi lehetőségek meghatározása
■A találkozási pontok meghatározása a közbeeső települések lakóival és a csatlakozókkal
■A zarándoknap liturgiájának kialakítása
■Énekvezetés, imavezetés
■Gépkocsi kíséret megszervezése
■Hazautazás organizációja
■Eszközök szétosztása, begyűjtése az esemény után
■A zarándoknap települési programjainak szervezése
■A zarándoknap képi dokumentációja , foto, film
■A zarándoknap adminisztrációja
■Elsősegély lehetőségének megteremtése
■Hatósági bejelentések (rendőrség) a Zarándoknapon útbiztosítása
■A zarándoknap vezetőjének kijelölése, ha az nem a szakaszvezető
■A zarándoknap vezetője által az egyes feladatokra a személyek felkérése és betanítása
■Helyi próbazarándoklat megszervezése.