Ima a békéért

cikk, 2022.05.16. 14:40, szerző: sodi

Székely J

Fogadjátok szeretettel Székely János püspök atya által szavakba öntött imádságot a békéért. Kérjük, imádkozzátok el felkészülésként és többször a zarándoknap során.

Mennyei Atyánk,
a te országod az igazságosság és a béke,
a kegyelem és a szentség országa.

Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus a Béke Fejedelmeként jött a világba.
Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe,
és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen Atyának vagyunk gyermekei.
Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és emberiesség ajándékát!

Bocsásd meg Urunk mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen,
az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen!

Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra!
Adja a népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal,
a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat,
hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet.

Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket!
Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban!

Szűz Mária, Béke Királynője, könyörögj értünk! Amen.