Beszámoló a Kőszeg-Csepreg szakaszról

cikk, 2023.08.29. 13:45, szerző: sodi

kőszeg

Sudár György zarándoklatvezető élményeit olvashatjuk.

1ÚTON Zarándoknap Kőszegről Csepregre, a Mária Úton, 2023. augusztus 12-én.

X. alkalommal indultunk az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapon- idén közös felajánlásunk a fiatalokért szólt. A nemzetközi Mária Út magyarországi M.01 szakaszán Kőszegről Csepregre indultunk 8.30-kor. Úti áldást Kirner Zoltán plébános atyánktól kaptunk. Tizenheten indultunk, Gencsapátiból, Gyöngyösfaluról, Lukácsházáról, és Kőszegről.
A város szélén,az Olmódi útnál, találkoztunk a Szombathelyről vonaton érkezőkkel is. Zarándokút párhuzamban áll az emberi élet és benne az istenkeresés útjával. Ennek első szakasza arra irányul, hogy elszakadjunk a világ zajától, a város zűrzavarától. A második az elcsendesedés, az önmagunkkal és az életünkkel történő szembenézés szakasza. A harmadik: a természetjárás közben halljuk meg Krisztus szavát, tanuljunk Tőle és kövessük Őt. A negyedik pedig Istenben átélt békéhez, vele való egységhez, élménymegosztáshoz vezet.

Útunk során felváltva közösen imádkoztuk a Rózsfűzért. Tizedek közben a Mária Út Egyesület füzetéből egyet-egyet énekeltünk. Határvonali szakaszán megismertük az államhatár történetét és a kövek jelzésrendszerét. Megcsodáltuk a műemlék (1690 évből) Esterházy birtokhatár követ , mely egyúttal ma a trianoni határkő is. Első pihenőnk az Őz-kút árnyas, hűvös szurdokában volt. Régi kőszegi kiránduló hely volt a határzár előtti időkben.

Ezután a Mária Úton értünk az Ólmodhoz tartozó Belovitch-kápolnához, ami 1724 ben épült. Tanujele az olmódi horvát nemzetiségü határmenti település kuruc hűségéhez majd a Trianont követő Magyarországhoz szavazásról. Így kétszer is méltón viselheti a „leghűségesebb falu„ címet. Ez a határmenti 110 lakósú település a „vasfüggönnyel” évtizedekig halálra volt itélve. Most szemtanúja voltunk az új bekötőút elkészültének. Hergovich Vince polgármester, betegsége ellenére, képviselők útján frissítővel megrakott kosarakkal köszöntötték a zarándokainkat. Mi pedig megpróbáltuk a OCE NAS-t (Mi Atyánk) horvátul imádkozni. Az egykori „vasfüggönyből „kikeveredve horvátzsidányi közút menti Mária-kápolna, a házastársi együttérzés és ima erejének megélése tanújele.

Ezútán értük el Martonszállást, majd Peruska Mária kápolna és táborozó parkot. Itt csatlakoztak a Kőszegfalváról, Horvátzsidányból zarándoklókkal. A Csepreg közeli Szőlőhegyen, Szent Orbán-szobor, és kút. Innen is vadonatúj autóút fogadott minket a korábbi vizmoséásos, esve-kelve használható út helyett. Az egykori vasutvonalnál találkozttunk a Répcevis, Peresznye, Zsira felől jövő kkel kb. 150 főre gyarapodott zarándoklatunk .Itt bekapcsolódhattak azok, akik babakocsival, illetőleg kisgyermekkel érkeztek. Az „Atyaisten szép Leánya, Mária segíts!” ütemes, válaszos énekkel a hátralévő 2 km-t már fáradtan, de a lelkesedés lendületével tettük meg célunk felé. Csepregi Temető parkolójából csepregi Boldogasszony-kápolnához. A Boldogasszony-patak menti egykori Csékéd települést a középkori népvándorlások letarolták, csak néhány rom maradt. A Jankovich grófi családnak volt gondja, hogy az ősi Boldogasszony zarándokhely kápolnája, remetelakja és kertje mint zarándokoázis fennmaradjon.

Itt örömteli találkozásban volt részünk a csillagirányból Bük, Bő valamint a Csénye, Szeleste, Ablánc felől érkezőkkel. Az ünnepi bucsui szentmisét Juhos Ferenc SVD atya , a Szombathelyi Egyházmegye Cursillo mozgalmának lelkivezetője és Finta József csepregi plébános atyák koncelebrálták. Szentmisét gyertyás körmenet és bőséges agapé zárta.

A csepregi plébánia közösségeinek vendégszeretetét ezúton is hálásan köszönjük.