Beszámoló a Sokoropátka-Győr szakaszról

cikk, 2023.08.30. 13:50, szerző: sodi

győr

Molnár Gábor zarándoklatvezető élményeit olvashatjuk.

1ÚTON A FIATALOKÉRT – AZ EGÉSZ MÁRIA ÚTON
Sokorópátka – Tényő – Győr-Ménfő szakaszon - 2023

Ez a zarándoklat Mária-út Egyesület által szervezett ún. „1Úton” nemzetközi zarándoknap része, mely regisztrációhoz kötött volt! Az egyesület és szervezőik által irányítottan megküldtem az általam ismert gyalogos zarándokoknak a felhívást, értesítettem Győr és vonzáskörzetében lévő plébániákat, valamint a sajtót is. (Ez utóbbi nem mutatott érdeklődést az esemény iránt.)
A zarándokok zöme a Győrből 9.05-kor induló busszal érkezett Sokorópátkára. Itt nagy szeretettel fogadtak bennünket! (Az idővel kissé megcsúsztunk!) A zarándoklattal érintett három templomnak aug.1-től új plébánosa lett: Bognár István atya személyében. A korábbi plébános: Sándor Gábor atya, akinek a hozzájárulása nélkül ez a zarándoklat nem jöhetett volna létre, új helyen folytatja (Gyömöre) papi tevékenységét.
Megérkezéskor a Magyarok Nagyasszonya templomba invitáltunk mindenkit. Itt István atya, Kovács Ibolya kántor orgona kíséretével és meghívott előadókkal üdvözölték a zarándokokat. Bemutatásra került a templom és az atya kapcsolata a pátkai hívekkel. Ismertetésre került a mostani jubileumi zarándoklat célja (fiatalokért), az útiterv, valamint egy rendhagyó keresztútjárás, melynek során Sokorópátka és Tényő hét-hét megszentelt helyén a fiatalokért, a nekik szóló keresztutat jártuk végig. Németh Péterné Erdélyi Gizella felolvasta Székely János püspök: Ima fiatalokért szóló imádságát, és egy Sík Sándor verset elszavalt.
Az idei zarándoklatunk szellemi, vezetője Medgyesy S. Norbert volt. Aki saját költségén összeállított számunkra egy jól forgatható énekes-imádságos füzetet erre az alkalomra. Norbert: művelődéstörténész. A PPKE BTK Történettudományi Intézet habilitált docense, a Történelemelméleti Tanszék vezetője, az LFZE Népzene Tanszék óraadó tanára. De nekünk még személye: Krisztus keresés Kunszigeten is jelenti! A kunszigeti Jézuskeresés előénekese ma!
István atya áldásával a zarándoklat kezdetét vette. A templomajtóban kiosztottunk mindenkinek egy-egy papírlapot, melyre kértük, írják fel kiért kívánnak – főként fiatalokért - imádkozni az úton. Indulás előtt a sokorópátkai közösség meghívta a zarándokokat egy kis agapéra, melyet szívesen fogadtunk. A fogadás alatt Vajda Péter felesége zenei aláfestés címén tárogatón játszott nekünk. Ezúton is köszönet érte.

A zarándoklatot a templomtól a sokorópátkai hívek vezették. Már a templom (1. állomás) és a templom udvarán lévő kőfeszület (2. állomás)- és a pléhkereszt (3. állomás) alatt megkezdtük a keresztútjárást. Az erősítő hordozását a Pandur Tamás és családja vállalta magára. Innen a lépcsősoron lejutottunk a Kossuth útra és indultunk tovább a település idén felavatott ún.: Sokoró kapuja, a világ legnagyobb székelykapujához, melyet az értelmi szerzője: Vajda Péter, a Sokoró Tájegység Egyesület tagja mutatott be.
Délben elmondtuk az Úrangyala imádságot. (A székelykapu volt a Keresztút negyedik állomása) Itt egy közös fotó is készült. Norbert és az erősítő segítségével végig énekeltük a falut. Ötödik állomás: S.pátkai temető feszülete; hatodik állomás: Öreg út eleji Krisztus feszület; a hetedik állomás: Kőhányás, Trianoni emlékhely. Innen az emelkedő miatt elcsendesedés volt beiktatva, amely az erdei szakaszon a még nedves-agyagos út miatt fenn is maradt. Szerencsére épségben megérkeztünk Tényőre. Innen a tényőiek vezetik a zarándokokat. Ahol Norbert segítségével énekléssel elindultunk az első tényői keresztig, (Nyolcadik állomás) majd innen a sportpálya melletti fogadóépülethez. Itt fogadott bennünket: Molnár Ákos, a Sarlós Boldogasszony templomának képviselő tagja, aki meginvitált bennünket egy ebédre (Gulyás leves gazdagon, amelyet a Vadász Betérő vendéglő készített számunkra). Innen kilencedik állomáshoz érkeztünk, majd énekelve értünk a templomhoz. A keresztút folytatása a templom előtti feszületnél (10. állomás) és a templomban (11. állomás) volt. Itt Norbert, István atya kérésére sok minden elmondott a templommal, ill. a névadójával kapcsolatban. Nagyon jó és tanulságos volt. Itt a templom előtt is készült egy közös fotó. (Sajnos négy óra volt mire elindultunk!) A keresztút utolsó állomásai az Árpád úton: temetői feszület (12. állomás); Mária gyermekével kőszobor (13. állomás), kőfeszület (14 állomás). Ezzel a két településen a keresztutat bejártuk. Mivel a Győrújbaráti táborhoz a tervezetnél később értünk, ezért az itt várakozó csoport előbb elindult Sümegi Józsefné vezetésével. Mivel a tényő-győrújbarárti erdei szakasz agyagos-sáros, helyenként dagonyás volt ezért csendes imával folytattuk.
Ezen az útszakaszon történt az a kellemetlenség, hogy az elől haladó csoport a kereszttel nem a kijelölt úton haladt, hanem letértek egy tanösvényre. Ez némi aggodalomra adott okot. Megnyugtató, hogy István atya megígérte, hogy a misekezdéssel mindenképpen megvárnak bennünket. Rossz érzés volt, hogy az út egy szakaszát nem együtt, kereszt nélkül jártuk. Amikor végre összetalálkoztunk nagy volt az öröm. Végre együtt vagyunk, és velünk a kereszt! Innentől Norbert irányításával dalolva és rózsafüzért imádkozva haladtunk a célunk felé. A keresztet a végén ménfői zarándoktársunk vitte egészen a Szent Antal szoborig. Itt két kisfiú vette át a keresztet. (Mégiscsak fiatalokért zarándokoltunk!)
Megérkezésünket harangszóval jelezték. ½ 8-ra értünk a templomhoz, fél órát késtünk! A kapuban István atya fogadott bennünket. Köszönet a várakozó ménfői híveknek! A két kereszthordozó kisfiúval az élen megviselten, de ünnepélyesen vonultunk be a ménfői Nagyboldogasszony templomba. A templom zsúfolásig megtelt. Itt átadtuk a zarándoklaton összegyűjtött neveket, akikért az úton imádkoztunk, azzal a kéréssel, hogy neveik kerüljenek az oltárra és közösen imádkozzunk értük is. A misét Henc Márton újmisés pap celebrálta, mindannyiunk nagy örömére. A mise végén újmisés áldásban részesültünk. Mise után agapéval vártak bennünket, ami nagyon jólesett mindannyiinknak.

Itt szeretnék köszönetet mondani:
- István atyának a biztató szavaiért,
- Medgyesy S. Norbertnek, hogy megmutatta hogyan is kell zarándoklaton részt vennünk, a saját költségén erre az alkalomra összeállított énekes-imádságos füzetért, és nem utolsósorban a zarándoklat kiváló lelki vezetéséért, amely mindannyiunk számára nagy örömet jelentett;
- az egyes településeken a szervezőknek: Vajda Péter; Kovács Ibolya, Molnár Ákos, Kocsis Gábor, Némethné Varga Ildikó, Sütheő László, Takács Emőke, Gombás András;
- Pandur Lászlónak és családjának az úton adott segítségéért (regisztrációhoz, erősítő cipelésért; fotózásért) - Sokorópátka képviselő testületének a fogadtatásért, valamint Vajda Péter és feleségének a szponzorációért; - Tényő képviselő testületének a fogadtatásáért; a fonom ebéd készítőinek;
- Ménfő képviselő testületének a fogadtatásáért; az agapé megszervezéséért;
- a zarándoklaton türelmesen résztvevőkért.

Kelt: Győrben, 2023.08.14-én

A beszámolót összeállította: Molnár Gábor koordinátor.