Házirend

cikk

Isten hozott oldalunkon!

Látogatóink és regisztrált felhasználóink között korra, nemre, felekezetre való tekintet nélkül mindenkit szeretettel látunk. Mivel mindannyiunknak fontos a kulturált környezet, és hogy a rendszer betöltse funkcióját, a portál egyes szolgáltatásai regisztrációhoz kötöttek. Mielött regisztrálsz, olvasd el az alábbiakat. Kérünk, -szigorúbban fogalmazva: elvárjuk :-) - hogy mindig tartsd szem előtt az itt leírtakat. Könnyen belátható, hogy ez Neked is érdeked. Köszönjük megértésedet.

Jogi nyilatkozat

 • · A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, a Mária Út Közhasznú Egyesület (továbbiakban MUTKE) kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.
 • · A honlapon megjelenő MUTKE védjegyek és lógók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag a MUTKE-t illetik meg.
 • · A honlapon elérhető védjegyeket, lógókat, információkat a MUTKE kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek a jelen honlap céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A MUTKE előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.
 • · A MUTKE hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó az információkat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépre letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.
 • · A MUTKE fenntartja a jogot, hogy a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá elérhetőségüket megszüntesse valamint nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés permanens vagy hibamentes lesz.
 • · A honlap, illetve az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért való felelősséget a MUTKE kizárja.
 • · A MUTKE nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.
 • · Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre, Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja, hogy a MUTKE azt - minden felelősségvállalás nélkül - közzéteheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja. Ön ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a MUTKE-t.
 • · A MUTKE egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

Adatvédelmi elvek

 • · A weboldalon kért információk és adatok kezelése és felhasználása során a MUTKE a személyes adatok védelméről és a közérdekű nyilvánosságról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait betartva jár el.
 • · A MUTKE tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait, magántermészetű adatait. Az Adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősül valamely természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • · Egészében véve adott a lehetőség, hogy a MUTKE weboldalain bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Vannak azonban olyan szolgáltatások, melyek igénybe vételéhez információra, bizonyos személyes adatok megadására van szükség. Ilyen szolgáltatások például a hírlevélre történő feljelentkezés, e-mailben történő kapcsolatfelvétel (info@mariaut.hu), amelyben kérdéssel vagy megjegyzéssel fordulhatnak a felhasználók a MUTKE munkatársaihoz. Ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez, piackutatáshoz és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel.
 • · Az MUTKE kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a MUTKE felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.
 • · A MUTKE kötelezi magát, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Működésünk alapelvei:

1. Bárminemű úton-módon hozzánk kerülő személyes adatot, amit annak tulajdonosa nem előre megfontolt szándékkal közölt velünk, nem őrzünk meg, és nem adunk tovább.

2. A részünkre tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használjuk fel, amire azt rendelkezésünkre bocsátották. Ezeket az adatokat más célra történő felhasználás céljából soha semmilyen körülmények között senkinek nem adjuk tovább.

3. Partneri vagy közönség adatokat csakis statisztikailag feldolgozott, személyes azonosításra alkalmatlan formában hozunk nyilvánosságra, s ezekben a statisztikákban sem foglalkozunk olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a kiadványok olvasóközönségével kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó kérdések körén.

4. A MUTKE a nyilvános hálózatról hozzáférhető számítógépek háttértárolóin még szoftveres védelemmel ellátva sem tárol semmiféle olyan adatot, amit azok, akik rendelkezésünkre bocsátották, nem a nyilvánosság számára szántak.

5. A MUTKE által őrzött magántermészetű adatokat az egyesület minden elvárható módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek.

6. A weboldalunkra való belépéssel honlapunk látogatóiról gyűjtünk ugyan automatikusan generálódó információkat: például a látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram - ám ezen adatokat kizárólag analizálás szempontjából dolgozzuk fel, a trendek és a statisztikai információ nyomon követése céljából.

7. A honlap tartalmaz kapcsokat (linkeket) más személyek által üzemeltetett website-okra is. A MUTKE nem felelős e website-ok személyiségi eljárásmódjáért, illetve tartalmáért.Regisztráció

1.) A regisztrációval a felhasználó elfogadja e szabályzatban foglaltakat.
2.) Egy felhasználó egyidejűleg csak EGY néven regisztrálhat. A több néven jelenlévő felhasználókat, amennyiben tudomásunkra jut, minden nevükön kizárjuk.
3.) A regisztráció során egy működő e-mail címet kell megadni, a továbbiakban ez lesz a kapcsolattartás módja. (Ezt bizalmasan kezeljük, oldalunkon semmilyen nyilvános listában nem tesszük közzé, harmadik félnek nem adjuk ki, kéretlen reklámlevelet nem küldünk rá.) Az e-mail cím pontos megadása, változás esetén frissítése a felhasználó kötelessége.
4.) A regisztráció során meg kell adni egy felhasználói nevet is, amelynek egyedinek kell lennie, a későbbiek során ezzel lehet belépni. A jó ízlést bántó, provokáló, félreérthető, rasszista, sértő, kifejezést tartalmazó, illetve más nevét (beleértve közszereplők, híres emberek is) jogtalanul felhasználó, burkolt vagy nyílt reklámhordozó neveket töröljük.
5.) A felhasználónév mellett meg kell adni egy jelszót, amelyre szintén a belépésnél lesz szükség.
A nem megfelelően kezelt jelszóból eredő következmények a felhasználót terhelik!


A fórum használata (jelenleg még nem elérhető)

1.) A fórum moderált. A moderáció szabályai:
a) a felhasználó elfogadja, hogy hozzászólása -e szabályzatban foglaltak megsértése esetén- moderálásra kerülhet. A moderálás az adott hozzászólásra vonatkozik, nem a felhasználóra!
b)a felhasználó tudomásul veszi, hogy egy stílusa, hozzászólásai alapján a fórumról/portálról időlegesen, vagy végleg kizárható.
c)A moderálás során a moderátor belátása szerint írhat a témába az eseménnyel kapcsolatban, azonban ez számára nem kötelező. Amennyiben mégis indoklást vagy további útmutatást ír, az a felhasználók számára a témában kötelező érvényű. Ezzel való vitatkozás, a felhasználó kizárását vonja maga után.
d)A moderátorral való kapcsolatfelvétel a mut.moderator@gmail.com címre küldött emailben lehetséges. Amennyiben egy felhasználó valamely témánál a moderálás szükségességét e címre küldhet észrevételt A törlésre vonatkozó döntés joga a moderátoroké. Itt lehet igényeket jelezni, kérdezni, kérni, a felhasználóra saját magára vonatkozó vitás kérdésben útmutatást, illetve a felhasználót személyesen érintő döntés felülbírálását kérni.
A vádaskodó, számon kérő, fenyegető, mások nevében vagy érdekében küldött levelek figyelmen kívül hagyatnak.

2.) A fórumon nem tehetők közzé az alábbiak:
a)Olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.
b)Más regisztrált felhasználó személyes adatait (például: név, lakhely, munkahely, telefonszám stb. - ún. "IRL adatokat") tartalmazó vagy sértő, lejárató, illetve egyértelműen vele kapcsolatosan sértő módon kinyilvánított véleményeket tartalmazó hozzászólások.
c)Alpári, illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólások. Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderáció feladata eldönteni
d)A moderálással vagy a moderátorral foglalkozó hozzászólások. Az ilyen hozzászólást közzétevő felhasználók figyelmeztetésben részesülnek, ismételt figyelmeztetést követően kizárásra kerülnek.
e)A jó ízlést sértő illetve gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató tartalmak.
f.)Moderált hozzászólás visszamásolása.
g)Témaromboló hozzászólások
ga )Technikai: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek, "kisregények" bemásolása, a rovatok méretét megváltoztató, letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító linkek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és általában minden más olyan beavatkozás, ami technikailag akadályozza a fórum rendeltetésszerű használatát.
gb)Tartalmi: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólások.
Kerülendő továbbá a témától való jelentős eltérés, magánjellegű konfliktusoknak a fórumon való tárgyalása,

3.)Felhasználó figyelmeztetése, kizárása
A fórumozás szabályait megsértő, vagy a moderátor utasításait be nem tartó felhasználó a viselkedése függvényében figyelmeztetésben részesül vagy kizárásra kerül. A figyelmeztetés utáni, azonos probléma miatti újbóli figyelmeztetést követően a felhasználó -ideiglenesen, vagy véglegesen- kizárásra kerül!

4.) A fórum használatában a magyar internetes etikett (az ún. netikett) szabályai mérvadók.
a)Az interneten tegeződünk, a többi felhasználót azok felhasználói nevén szólítjuk.
b)Szövegeinket a nyilvánosságnak fogalmazzuk. Legyünk tudatában annak, hogy a fórumokat a fenntartó archiválja, egy adott felhasználó összes hozzászólása akár évekkel később is visszakereshető. Gondoljuk meg, hogy mit teszünk közzé a gondolataink, életünk részleteiből.
c)Mint minden szövegre, a fórumhozzászólásokra is vonatkoznak a magyar nyelv helyesírási, nyelvhelyességi szabályai. Küldés előtt olvassuk el és javítsuk saját szövegünket.
d)A hangszín jelzésére, metakommunikációra nyugodtan használhatók a :-) mosolygók (szmájlik), de ne gondold, hogy egy mosolygó elveszi egy egyébként bántó megjegyzés élét.
f)Légy konzervatív a küldésben, liberális a fogadásban.
h)Tartsd észben, hogy ez itt az internet. A kommunikáció szabályai megegyeznek az emberekkel való normál társalgás illemszabályaival, de nem tudunk egymás számára úgy jelen lenni, mint a való életben.


5.) A fórumot minden felhasználó a saját felelősségére használja.