Adventi lelkigyakorlat

cikk, szerző: bmmaric

A Mária Út vezetősége, zarándokai, útépítői Gyöngyösön adventi lelkigyakorlaton vettek részt, hogy közelebb kerüljenek Istenhez, és egymáshoz egy közösen eltöltött hétvége alkalmával.

Adventi lelkigyakorlat a Mária Úton

Xavéri Szent Ferenc napján (akinek példája ezreket vonzott maga után a missziókba), december 3-án találkoztak a Mária Út Egyesület önkéntesei, zarándokai és az érdeklődők a régi és mai kincseket őrző gyöngyösi ferences kolostorban adventi lelkigyakorlatukon, melynek témája a misszió és a zarándoklás volt.

A kezdő szentmisét Küsmödi Attila szamosújvári plébános, az erdélyi Mária Út elkötelezett támogatója mutatta be, Gulybán Gergely görögkatolikus egyetemi lelkész, a Mária Út egyesület lelkivezetője koncelebrált. A két atya előadásai adták a lelkigyakorlat vázát, az alábbi gondolatokra felfűzve: Mit keres a ma embere, Misszió és zarándoklás, Helyi közösségépítés és zarándoklás, ill. a Mária Út karizmája.

A nap lezárásaként örömmel hallgattuk dr. Szabó Tamás elnök úr áttekintését a Mária Útról. Szavai alátámasztották a zarándoklatok iránt megnövekedett érdeklődést, reményt adva ezzel mindannyiunknak arra, hogy mindazt, amit már megtapasztaltunk útjainkon az Isten és az emberek szeretetéből, egyre több ember átélheti. Külön öröm, hogy határainkon kívül is bővülő partnerségben épül az út, legújabban a Szlovákiai, ill. a Romániai Magyar Cserkészszövetség bekapcsolódásával.

A lelkigyakorlat második napjának egyik örömteli pontja volt a gyöngyösi plébániaközösséggel ünnepelt szentmise. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit – hallhattuk a szentírás ismerős szavat, mely a Mária Út közösségének központi igéje. A házigazda Kárpáti Kázmér ferences atya kiemelte prédikációjában a Mária Út missziós lehetőségét, emlékeztetve arra, hogy a legnagyobb dolgok gyakran csendben, a másik ember felé személyes figyelemmel fordulva történnek...

A hétvége zárásaként megosztottuk egymással gondolatainkat, élményeinket. A közösségi találkozás örömében, az elgondolkodtató elmélkedésekben, szentmisékben megerősödve megújult lelkesedéssel kezdtük el tervezgetni a következő év feladatait. Hálát adtunk Istennek mindazokért a lelki örömökért, amelyeket mi magunk, ill. a Mária Út zarándokai az elmúlt években átéltek. Útravalóul magunkkal vittük a házigazdáinktól kapott lelkületet - a szerető figyelmet...

 Katona Ildikó