A Mária-út Vácra ér

cikk, 2012.02.26. 11:57, szerző: mereszter

Azt mondják, nagy kultúrák utolsó fázisában az emberek a városokba özönlenek, ahol az aszfalton elkopik az eszményiség, felhalmozódik a bűn, Istent és az erkölcsöt pedig a történelem szemétdombjára hajítja a kultúra hamis üressége. Így volt ez Rómában is, és így van ez ma is, elég, ha csak körbenézünk szép, új világunkban. A harangszó már nem jut el a lélekhez, a csillagok is csak az emlékezetben ragyognak. Azt is mondják, hogy nagy kultúrák alkonyán az ember azért menekül vissza a természetbe, hogy újra megtanuljon csodálkozni, alázatosnak lenni. A város csupa ember, a természetben minden zsoltár, amely Istenre mutat.

Az Istennel való ilyetén találkozásnak megvannak a maga hagyományai, elég, ha csak a zarándokutakra gondolunk, amelyek közül ma a leghíresebb, a Szent Jakab sírjához vezető El Camino zarándokút Spanyolországban. De vajon hányan tudják, hogy itt, nálunk Közép-Európában is kiépítés alatt áll egy 1400 kilométer hosszú zarándokút, mely az ausztriai Mariazellt és az erdélyi Csíksomlyót köti össze. Ez a Mária-út, amely egyszerre szeretne lenni turistaút és zarándokút, értékes program és értékek gyűjteménye, az önismeret útja és egy új szemlélet, spirituális élmény és szakralitás, közösségi élmény és turisztikai ajánlat. Az út vagy annak kisebb szakaszai csoportosan vagy egyénileg is bejárhatók lesznek, elsősorban gyalogosan, de akár kerékpáros változatban is. Az utat útjelzések (a főút lila m betű) és táblák jelölik majd, ajánlott szálláshelyek várják a vándorokat és térképes zarándokkalauz készül. A zarándokok az útvonal bejárása során, az állomásokon pecsétet és egyedi azonosítású gyöngyszemet kapnak, amelyből a saját rózsafüzérüket fűzhetik fel az egész út végigjárása folytán. A kelet-nyugati tengely mellett észak-déli útvonal is tervezett, így egy Közép-Európát átívelő keresztet kapunk. Ezt további alternatívák és leágazások egészítik ki, felfűzve ez által a különféle zarándokhelyeket, természeti és épített, valamint kulturális értékeket.

És itt kerül a képbe városunk Vác is, mint püspöki székhely. 2012. január 29-én ugyanis a Hétkápolna plébániáján megalakult a Mária-út Vác-Dunakanyar csoportja, amely a jövőben koordinálja a térségen átfutó Mária-utakkal kapcsolatos tennivalókat. A tervek szerint a lila jelzésű főútvonalról Márianosztránál ágazna le egy piros mellékág, mely Kóspallag, Kismaros és Verőce érintésével érkezne meg Vácra, hogy majd a Hétkápolnától tovább induljon Máriabesnyő felé. További érdekesség, hogy Váctól már kész van egy sárga mellékág, amely a Börzsöny után a Cserhát felé futó lila főútvonallal teremt összeköttetést. A terepi munkát lelkes civilek és egyesületek végzik, így például városunkban a Váci Reménység egyesület és a Cserhát Baráti Társaság aktivistái. Ez mellett megalakult a Pest megyei önkormányzatok Mária-út egyesülete is, melyhez több – az útvonalon érintett – önkormányzat is csatlakozott. A terepi munkálatok a tavasz beköszöntével veszik majd kezdetüket. A csoporthoz és a munkálatokhoz bárki csatlakozhat (borzsonyhegyseg@gmail.com), aki "újra meg szeretné pillantani az eget".

Kenyeres Oszkár

A cikk a Váci Polgár márciusi számában jelenik meg.