Hittantábor Abasáron

cikk, 2012.08.08. 19:00, szerző: mereszter

Hittantábor Abasáron

Az Abasári Római Katolikus Egyházközség a Mária Út Egyesület Mátraaljai csoportja abasári önkénteseinek támogatásával 2012. június 18. - 22. között napközi ellátást biztosító Hittantábort szervezett abasári, pálosvörösmarti és visontai általános iskolás korosztályú gyerekek számára. A pályázati támogatással megvalósult, a gyerekek számára ingyenes táborban 46 gyerek vett részt.

Az aktív egyházi hitélet hosszú távú fenntartása, a vallási-kulturális hagyományok megőrzése szempontjából kiemelt fontosságúnak tartja Egyházközségünk a gyermekekkel, fiatalokkal való foglalkozást. A szervezetszerű megjelenési formák - liturgikus eseményeken és szervezett hitoktatáson való részvétel - mellett hangsúlyt helyezünk az életkori sajátosságoknak is megfelelő kötetlen, szabadidős rendezvények szervezésére, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítésére.

A témához illeszkedő kiscsoportos beszélgetés, bibliai történet feldolgozás, a szentek élete (Szent Anna, Szent János, Szent Péter és Szent Pál, Szent Erzsébet) fontosabb állomásainak megismerése, énektanulás, játékok, kézműves foglalkozások tették színessé a programot. A tábor zárása után a résztvevő gyerekek a szentmise keretében számoltak be szüleiknek és minden érdeklődőnek az együtt töltött egy hét eseményeiről, valamint kis kiállítást rendeztek a templomban a kézműves foglalkozásokon készített tárgyakból.

- 46 abasári, pálosvörösmarti és visontai gyerek megtapasztalta az együtt töltött egy hét örömét.

- Ismereteket szereztek a gyerekek az Abasárhoz köthető szentek életéről (Szent Anna kápolna, Szent János kápolna, Szent Péter és Szent Pál tiszteletére szentelt plébániatemplom).

- A kézműves foglalkozásokon készült tárgyak egy részét a gyerekek felajánlották az Abasári Karitász Csoport javára, így megtapasztalták az együtt végzett munka és a másokon való segítés örömmel teli érzését is.

Veres József mátraaljai önkéntes, Abasár