A Máriacelli Vándor Szűzanya újra Kópházán

cikk, 2012.11.28. 18:49, szerző: bmmaric

21_kophazi_zarandokok_a_Vandor_Mariaval_a_kegytemplomban.JPG

1923 óta minden év augusztus utolsó hétvégéjén tartják a várvidéki horvátok közös búcsúját Máriacellben. Ilyenkor a határ mentén, a három ország területén (Magyarország, Ausztria és Szlovákia) elszórva élő horvátok zarándoklatra kelnek, egyesek gyalog vagy kerékpárral, míg mások buszokkal és autókkal, hogy egy hétvégén keresztül együtt imádkozzanak és énekeljenek a máriacelli Szűzanyához. Így volt ez ebben az évben is.

Kópházáról, mint ahogyan évről évre, immáron 28. alkalommal indult három napos gyalogos zarándoklatra augusztus 23-án egy 40 főből álló csoport. A kópházi zarándokokhoz második naptól csatlakoztak a Bezenyéről már három nappal korábban útra kelt hívek, mintegy 25-en, hogy a zarándokút hátralevő részét együtt tegyék meg. A gyalogos zarándokok útjuk céljához érve szombaton közösen vonultak be énekelve a máriacelli bazilikába, hogy kéréseiket, kívánságaikat és hálájukat kifejezve mondjanak köszönetet a Szűzanyának. A zarándokokat P. Karl Schauer OSB máriacelli superior is köszöntötte, aki kiemelte, hogy Máriacell a Szűzanya közbenjáró szeretete révén határokat átívelve összeköti Közép-Európa népeit és arra tanít minket, hogy Krisztusra, Európa reményére figyeljünk. A szombat esti szentmisén és az azt követő gyertyás körmeneten a Máriacelli Vándor Mária szobrával, mintegy 5000 horvát zarándok vett részt. A vasárnapi ünnepi szentmisét Agidius J. Zsifkovics burgenlandi megyéspüspök koncelebrálta, amelyet énekeikkel a kópházi tamburazenekar és gyalogos zarándokok tettek ünnepélyesebbé.

Az idei évben különösen nagy örömet és hálaadást jelentett nekünk kópházi híveknek a zarándoklat, hiszen egyházközségünk egy új katolikus papot adott Mogyorósi Márk kópházi fiatalember személyében, aki velünk együtt gyalog zarándokolt. Egy évvel korábban a kópházi születésű Egresits Ferenc atya ezüstmiséjét mutathatta be kegytemplomunkban. Plébánosunk Németh Antal atya pedig 20. éve szolgálja egyházközségünket. A 240 évvel ezelőtt (anno 1772. július 2-án Sarlós Boldogasszony napján) felszentelt búcsújáró kegytemplomunk teljes külső renoválását is sikerült ebben az évben befejezni. Ezen kegyelmek, valamint sok éves máriacelli zarándoklataink imái és áldozatvállalásai révén, egyházközségünket érte az a megtiszteltetés, hogy 15 év után újra búcsújáró templomunk adhat otthont a várvidéki horvátok Máriacelli Vándor Máriájának. A Szűzanya utazó szobrát minden évben, már 1973 óta, a közös zarándoklat végén egy másik várvidéki horvát egyházközségnek adják tovább, így kaptuk meg idén a Vándor Máriát vasárnap, augusztus 26-án a zarándoklatot záró ájtatosság keretében a stinatz-i (Pásztorháza, Ausztria) hívektől. A máriacelli Máriát a falu közepén álló Szt. Márton plébániatemplomnál már nagy örömmel várták egyházközségünk lakói, hogy onnét körmenettel kísérjék a búcsújáró kegytemplomba, ahol ünnepi szentmise keretében elhelyezésre került a szentélyben. A Szűzanya utazó szobra jövő év augusztus végéig marad a kópházi búcsújáró kegytemplomban. Az elkövetkező hónapokban minden első szombaton és Mária ünnepen Mária ájtatosságot tartunk, amelybe minden Máriát tisztelő bekapcsolódhat.

A kópházi egyházközség nagy szeretettel hívja a híveket zarándoklatra a Máriacelli Vándor Szűzanyához és a Kópházi Fekete Madonnához. Minden zarándokot, akár egyedül, akár családdal, közösséggel vagy egyházközséggel szívesen fogadunk. Kérjük, hogy a zarándoklat szándékát időben jelezzék a 99/357-126-os telefonszámon (egyházközségi hivatal telefonszáma szerda és péntek délelőtt) vagy rkek.kophaza@gmail.com email címen, valamint további programok és információk a www.avemaria.hu honlapon találhatók.

Máriát dicsérni, hívek jöjjetek, mert a Kópházi Fekete Madonna és a Máriacelli Vándor Szűzanya vár mindenkit!

dr. Egresits József János Szent Kristóf Kópházi Zarándok Egyesület elnöke