Magyar English

1Úton kezdőlap

Böjte.Cs.

Böjte Csaba imája gyermekáldásért

 

Magányunkban térdre rogyva, eléd állunk Istenünk,
csillagszemű gyermekarcért alázattal esdeklünk!
Gyermek nélkül, jövő nélkül, minden munkánk céltalan.
Útodtalan vergődésünk terméketlen fügefa!
Betlehemi szép ajándék, Gyermek Jézus közénk jött,
Názáretnek poros útján velünk játszó társunk lett!
Pajkos élet, gyermeki jókedv, minden bajon átvezet!
Istengyermek szent vonásod, ragyogjon a szíveken!
Vidám jókedv, gyermekáldás, szülőföldünk Istenország.
Ajándékod nyári zápor, ingyen adod, bő áldásod !
Családunk a gazdagságunk, a kis gyermek bennünk álmod,
minden imánk, legszebb vágyunk, testet öltött élő lángod!
Atya, Fiú, Szentléleknek dicsőség és tisztelet.
Szentháromság egy Istennek,
családunkért
őrök hála és köszönet!
Ámen.

»


böjte

Böjte Csaba Ferences szerzetes kezdeményezése a Gyermek Jézus napja megünneplésére

Kedves Testvérem!

Nagy tisztelettel arra kértük Ferenc pápát, hogy június elsejét szentelje a Gyermek Jézus ünnepének, hogy ezen a szép napon a Gyermek Jézust és a világ valamennyi gyermekét és gyermeket vállaló szülőt tudjuk együtt megünnepelni!

»


1úton_2016

Zarándoklat a gyermekáldásért

2016. augusztus 27. - Nemzetközi zarándoknap a gyermekáldásért

A Mária Út teljes szakaszán egy közös, Közép-Európa nemzeteit összekötő, annak közösségeit fejlesztő célért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület minden év augusztusának végén, Nagyboldogasszony ünnepe után. Ez, a minden évben megrendezésre kerülő zarándoknap az 1Úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, és Magyarországon egyaránt.

Az 1Úton zarándoknap sok ezer ember számára nyújt zarándokélményt melyen keresztül életre kel a csoda: a különféle nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír.

Az eseményre meghívást kap mindenki, aki késztetést érez arra, hogy egy egész napos zarándoklat keretében, hosszabb vagy rövidebb szakaszt tegyen meg a Mária Úton.

»


Novák Katalin és Erdő Péter

Dr. Erdő Péter és Novák Katalin 1Úton zarándoknap fővédnöke

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek és Novák Katalin családügyekért felelős államtitkár, elvállalták az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap fővédnökségét.

»


család

Ima a gyermekáldásért!

Atyám, Szent Fiad azt mondta nekünk:
„Azt szeretném, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen, és örömötök teljes legyen.” Tudom, hogy öröm életet adni és azt szeretettel felnevelni, kibontakoztatni. Szeretettel kérlek, tégy részesévé ennek az örömnek engem és szeretett drága családomat.
Szeretnénk társad lenni a világ tovább teremtésében. Segíts, meg Istenem, hogy életet tudjak adni, gyermeket tudjak szülni erre a szép világra. Szent Rita szülei nem adták fel, nem csüggedtek idős koruk ellenére is újból és újból eléd járultak, és Te megajándékoztad őket egy kis szenttel, melyet óvó szeretettel, szépen felneveltek. Alázattal kérünk, hogy segíts újabb kis szenttel megajándékozni egyházadat, népünket.


»


1Úton Szervezőket keresünk!

Esztermgomi találkozó Az itt felsorolt szakaszokra keresünk kordinátorokat

Jelentkezés: Németh Dominika, telefon: +36 30 330 6252
                     e-mail: 1uton@mariaut.hu

 

Lehetőség van a rendezvényhez kapcsolódni egyéb szakaszokon is.

 

»


1Úton Nemzetközi Zarándoknap - 2017.

kez Minden zarándokút ősmintája a tékozló fiú hazatérése az atyai házba. A zarándok a Teremtő, a Lét Forrása felé indul. Kilép Isten gyönyörű teremtett világába, és magába szívja az általa alkotott harmóniát. Isten felé indul, és az Ő karjaiba érkezik. Ez az az egység, ami az egymás közötti egységünk legmélyebb forrása is. Egy Atyának gyermekei, egymás testvérei vagyunk. Az 1Úton zarándoknap legyen ennek az egységnek megünneplése, erősítése!

Két testvér élt egy majorban. Az egyiknek volt családja, a másiknak nem. Az egyedülálló testvér ezt gondolta magában: ’A bátyámnak gyermekei vannak, nagyobb szüksége van a terményekre.’ Ezért éjjel titokban átvitt az ő csűrébe tíz zsák gabonát. Ugyanezen a napon családos azt gondolta magában: ’Öcsém egyetlen öröme a gazdaságában van.’ Ezért aznap éjjel ő is átvitt tíz zsák gabonát az öccse csűrébe. Reggel aztán ámulva látták mindketten, hogy ugyanannyi zsák gabonájuk van, mint volt. A következő éjszakákon megismételték a zsákok áthordását, de reggelre ugyanazt tapasztalták. Végül az egyik éjjel összetalálkoztak a zsákok áthordása közben. Akkor megértették, hogy mi is történt, és könnyek közt ölelték át egymást. A legenda szerint Isten látta ezt az égből, és elhatározta, hogy ezen a helyen fogja felépíteni templomát az emberek között.

Tegyünk lépéseket egymás felé: szegények és gazdagabbak, a Kárpát-medence különböző népei, különböző felekezetek tagjai! Ha meg tudjuk tenni, akkor át fogjuk élni, hogy Isten ránk tekint, és megáld bennünket.

Vannak olyan történelmi sebek és szakadékok, amelyeket csak a hit és a szeretet tud áthidalni és gyógyítani. Tegyük meg 2017. aug. 26-én a hit, a szeretet lépéseit egymás felé, Isten felé!

»


Istendícséret a családokért - 2014.

kartal_mbesnyo Kedves Zarándokok,

adjunk hálát az Istennek, hogy kezünkbe adta a zarándokbotot,

megépíttette velünk a Mária Utat, hogy sok kisebb-nagyobb zarándoklatot szerveztetett velünk korábban,
így felkészített bennünket még nagyobb feladatokra,

s amikor ezek megvoltak, egy hatalmas munkára hívott, az 1úton rendezvényre, annak megvalósítására, mindnyájunkat.

»


Televíziós és rádiós közvetítések 2014

dunatvAz MTV1 Balatoni Nyár című műsora, a Duna TV tematikus napja, a Mária Rádió tematikus napja, a Hír TV Paletta című műsora, a Szent István Rádió riportja, a Kossuth Rádió A Hely c. műsora számol be az 1Úton zarándoknapról.
.
tovább»